Svenska Jägareförbundet

Meny
Liggande lodjur i snö.

Domar lodjur 2016. Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

Domar lodjur 2017

>>>

LICENSJAKT

Förvaltningsrätt
Licensjakt lodjur mål nr 106-17, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 131-17, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 2703-16, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 44-17, 2017-01-19
Se även kammarättens beslut i mål 444-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 48-17, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 53-17, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 61-17, 2017-01-19

Licensjakt lodjur mål nr 61-17, 2017-02-09
Se även kammarrättens beslut i mål 447-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 53-17, 2017-02-09
Se även kammarrättens beslut i mål 446-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 48-17, 2017-02-09
Se även kammarrättens beslut i mål 445-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 106-17, 2017-02-09
Se kammarrättens beslut i mål 464-17, 2017-03-08.
Se även kammarrättens dom i mål 448-17, 2017-03-22.

Licensjakt lodjur mål nr 131-17, 2017-02-09
Se även kammarrättens beslut i mål 449-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 2703-16, 2017-02-09
Se även kammarrättens beslut i mål 438-17, 2017-03-08.

Licensjakt lodjur mål nr 44-17, 2017-02-09

Licensjakt lodjur mål nr 480-17, 2017-03-13

Licensjakt lodjur mål nr 463-17, 2017-03-14

Kammarrätt
Licensjakt lodjur mål nr 448-17, 2017-03-06
Se förvaltningsrättens dom i mål 106-17, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 438-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 2703-16, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 444-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 44-17, 2017-01-19.

Licensjakt lodjur mål nr 445-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 48-17, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 446-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 53-17, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 447-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 61-17, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 449-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 131-17, 2017-02-19.

Licensjakt lodjur mål nr 464-17, 2017-03-08
Se förvaltningsrättens dom i mål 106-17, 2017-02-09.

Licensjakt lodjur mål nr 448-17, 2017-03-22
Se förvaltningsrättens dom i mål 106-17, 2017-02-09.

 

SKYDDSJAKT

Förvaltningsrätt
Skyddsjakt lodjur mål nr 182-17, 2017-01-25

Skyddsjakt lodjur mål nr 107-17, 2017-02-02

Skyddsjakt lodjur mål nr 483-17, 2017-03-09
Se även kammarrättens beslut i mål nr 664-17, 2017-04-12.

Skyddsjakt lodjur mål nr 661-17, 2017-03-20

Skyddsjakt lodjur mål nr 868-17, 2017-04-11

Skyddsjakt lodjur mål nr 950-17, 2017-04-27

Kammarrätt
Skyddsjakt lodjur mål nr 664-17, 2017-04-12
Se förvaltningsrättens dom i mål nr 483-17, 2017-03-09.


2017-09-11 2019-09-16