Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Skyldighet att kontakta

Hej! En granne genomförde igår ett eftersök som fortsatte in på min jaktmark. Grannen kontaktade inte mig förrän rådjuret var avlivat. Har inte grannen en skyldighet att kontakta mig innan han passerar fastighetsgränsen?

2019-10-30

Svar:

28 § jaktlagen säger följande:

28 § Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället.

Jägaren har en skyldighet att snarast kontakta jakträttshavaren eller markägaren om älg, hjort eller rådjur fortsatt in på grannfastigheten. Eftersom det står snarast i paragrafen så behöver inte jägaren kontakta jakträttshavaren eller markägaren innan jägaren passerar fastighetsgränsen. Jägaren kan däremot inte vänta till dagen efter för att kontakta jakträttshavaren eller markägaren, utan det ska ske snarast.

Tillbaka till överblick