Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Eftersök på grannens jaktområde

Mitt eftersök fortsatte in på grannens jaktområde. Grannen ville då fortsätta eftersöket själv, på sitt jaktområde. Kan han kräva det?

2020-11-02

Svar:  Jakträttshavaren på jaktområdet kan inte kräva att få fortsätta ditt eftersök. Grannen/jakträttshavaren har inte heller rätt att hindra dig att fortsätta ditt eftersök, eftersom det är en skyldighet enligt lagen att genomföra eftersök.

Skytten kan dock lämna över till grannen att fortsätta eftersöket som denne påbörjat. Ansvaret att genomföra eftersöket och se till att det skadade viltet spåras upp och avlivas finns dock alltid kvar hos skytten. Skytten bör därför alltid få information om hur eftersöket går och vilka åtgärder som vidtas.

Du kan läsa mer om eftersök i den här artikeln!

Tillbaka till överblick