Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Jaktgäster?

Hej! Jag har själv jakträtten på cirka 100 hektar. Får jag som jakträttshavare ta med mig vänner ut och jaga på min jaktmark?

2021-08-30

Svar:  Som jakträttshavare har man rätt att ta med sig icke-betalande jaktgäster när man själv är ute och jagar. För att upplåta jakträtten till någon annan krävs däremot fastighetsägarens samtycke, enligt 14 § jaktlagen.

Tillbaka till överblick