Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Elcykel vid jakt

Hej! Får jag använda min elcykel vid jakt?

2021-09-06

Svar: Att nyttja en elcykel vid jakt är inte tillåtet enligt 31 § jaktlagen, eftersom det finns en motor på cykeln. Om du använder du en vanlig cykel utan motor vid jakt så är det fullt tillåtet.

31 §   Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820).

Tillbaka till överblick