Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

11-månadersavtal – uppsägningstid?

Hej! Jag har ett jakträttsavtal på 11 månader med en fastighetsägare. Vad gäller för uppsägningstid på vårt avtal?

2021-08-31

Svar: För avtal som är på bestämd tid som är kortare än 1 år finns det ingen uppsägningstid reglerad i jaktlagen. Det innebär att avtalet upphör att gälla när avtalstiden löpt ut. Det krävs därför inte att någon av parterna säger upp avtalet för att det ska upphöra att gälla, utan det löper automatiskt ut efter 11 månader.

Tillbaka till överblick