Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Formkrav på jakträttsavtal

Hej! Finns det krav på vad som måste finnas med i ett jakträttsavtal?

2021-08-31

Svar: Nej, det finns inga formkrav på jakträttsavtal. Det innebär att avtalet kan vara exempelvis muntligt eller skriftligt. Ett skriftligt avtal är dock alltid rekommendera, för att det ska vara tydligt för båda parter vad som avtalats.

I artikeln nedan finns det 6 punkter som kan vara bra att tänka på när man ska ingå ett jakträttsavtal:

Sex viktiga punkter om jakträttsavtal - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Här kan ni även se en mall för jakträttsavtal som är gratis att nyttja:

Microsoft Word - AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT (jagareforbundet.se)

Tillbaka till överblick