Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Olika jakträttshavare på olika vilt men på samma fastighet?

Hej! Jag har jakträtt på älg på en fastighet. Nu vill fastighetsägaren upplåta jakträtten på småvilt till en annan jägare. Kan fastighetsägaren göra så?

2021-08-30

Svar: Ja, fastighetsägaren kan upplåta jakträtten på småvilt till någon annan om du endast har jakträtten på älg. Det är dock viktigt att förekomma eventuella frågor eller kollisioner som skulle kunna uppstå om det finns flera jakrättshavare på samma fastighet. Vem av jakträttshavarna har exempelvis företräde om båda vill jaga samtidigt? Det är viktigt att ni innan reder ut hur frågor ska hanteras, så att ni är överens hur jakten ska fungera.

Tillbaka till överblick