Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Åtel hur nära fastighetsgräns

Hej! Hur nära en fastighetsgräns får jag uppföra en åtel?

2019-10-30

Svar:

Jaktlagen fastställer inget exakt avstånd gällande placering av åtel vid en fastighetsgräns. 34 § jaktlagen säger dock följande:

34 § Utan lov är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde i andra fall än som avses i 5 § andra stycket andra meningen. Det är inte heller tillåtet att utan lov locka vilt från någon annans jaktområde genom utfodring eller på något annat sätt.

Jaktlagen säger att det inte är ok att locka vilt från annans jaktområde. Placeras en åtel för nära en fastighetsgräns riskerar jägaren att bryta mo 34 § jaktlagen.

Det finns en riktlinje som säger att en åtel inte får placeras närmare än 200 meter från intill liggande fastighetsgräns. Det är dock endast riktlinje och jaktlagen säger det som är inklippt ovan.

Tillbaka till överblick