Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Äganderätt jakttorn

Jag är jakträttshavare på en fastighet men nu har fastighetsägaren sagt upp vårt avtal. Har jag rätt att ta med mig de jakttorn som jag satt upp på fastigheten, när avtalet upphör?

2020-11-02

Svar: Om jägaren själv har bekostat materialet till jakttornet och själv byggt jakttornet så tillhör det som utgångspunkt jägaren. Du har då rätt att ta med dig dina jakttorn när jakträttsavtalet upphör.

Du hittar en mer information om jakttorn i den här artikeln!

Tillbaka till överblick