Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Grunden i den svenska allemansrätten är ”inte störa – inte förstöra”. Foto: Madeleine Lewander

Allemansrätt och jakt - du har rätt att avvisa den som stör under pågående jakt

Hur förhåller sig allemansrätten till jakten? Så här tolkar Svenska Jägareförbundets förbundsjurister lagtexten.

2023-12-04

Grunden i den svenska allemansrätten är ”inte störa – inte förstöra”. Allemansrätten är i sig ganska oreglerad. Alla har vid enstaka tillfälle rätt att ta väg över annans mark, på grund av allemansrätten.

Naturvårdsverket har gett ut en bok om allemansrätten >>


I boken på sida 7-8 står det att ”allmänheten får inte ta sig sådana friheter att markägaren och andra som håller till på fastigheten tillfogas någon nämnvärd skada eller annan olägenhet (t.ex. obehag, irritation eller vantrivsel). Hemfriden (i vidsträckt mening) och markägarens ekonomiska intressen får inte kränkas. Inte heller får markägaren utsättas för andra
störningar av någon betydelse.”

"Vår tolkning är att en jägare under pågående jakt har rätt att avvisa den som medvetet stör jakten. Det innebär dock inte att en markägare/jakträttshavare har rätt att hålla allmänheten ute från sina marker..."

Vår tolkning är att en jägare under pågående jakt har rätt att avvisa den som medvetet stör jakten. Det innebär dock inte att en markägare/jakträttshavare har rätt att hålla allmänheten ute från sina marker, däremot, enligt vår tolkning, att jägaren har rätt att avvisa den som stör.

Förtydligande:
Du har som jakträttshavare inte rätt att handgripligen flytta på personen. Det kan betraktas som ett brott. Vill personen inte lämna platsen kan ni kontakta polisen.
Som jakträttshavare kan du uppmana/avvisa en person från platsen - inte bokstavligen flytta på personen.

Tillbaka till överblick