Svenska Jägareförbundet

Meny

Så väljer du blyfri ammunition

Bly har utmärkta ballistiska egenskaper, men har negativa miljö- och hälsoeffekter. Alla stora ammunitionstillverkare har därför idag tagit fram blyfri ammunition. De alternativa materialen har olika begränsningar jämfört med bly, och man tvingas väga de miljö- och hälsomässiga fördelarna mot de ballistiska nackdelarna.

Fakta om blyfria kulor:

 • Det finns idag expanderande ”kopparkulor” i alla vanliga kalibrar

 • Skottverkan är enligt moderna undersökningar jämförbar med kulor som har blykärna

 • Rikoschettrisken är inte högre än för hårda, expanderande kulor med blykärna

 • Koppar är betydligt mindre giftigt än bly, och de kulor som inte fragmenterar avsätter ingen koppar i viltköttet

 • Kopparkulor är inte dyrare än de vanligast förekommande kulorna med blykärna

Val av blyfri kula:

 • För fullgod expansion och skottverkan krävs att kopparkulor har högre fart än blykulor

 • Det är därmed ofta nödvändigt att gå ned i kulvikt.

 • Marknaden för blyfri kulammunition i Sverige växer, men är ännu så länge liten. Var ute i god tid för att säkert få tag på ammunition.

Fakta om alternativa hagelmaterial:

 • Det finns hagel i stål, vismut och tungsten

 • Moderna stålpatroner är betydligt bättre än de första som kom på marknaden

 • Om du anpassar skotthållen ger stål fullgod skottverkan. Vismut och tungsten motsvarar bly.

 • Stålhagel har större rikoschettrisk än övriga material

 • Stålhagel är inte dyrare än blyhagel, men vismut och tungsten är betydligt dyrare

 • Det finns fortfarande begränsad kunskap om eventuella hälsoeffekter av vismut och tungsten från hagelammunition. Du bör skottrensa på samma sätt som för vilt skjutet med blyhagel.

Val av blyfria hagelpatroner:

 • Du bör inte välja tunga stålpatroner om du har ett äldre och hårt trångborrat vapen, utan att först rådgöra med en vapensmed

 • Du bör välja två nummer grövre stålhagel jämfört med blyhagel, och ett nummer grövre för vismut jämfört med bly för att få motsvarande skottverkan. Tungsten motsvarar bly.


2014-10-06 2018-04-24