Svenska Jägareförbundet

Meny

Cocker Spaniel. Foto: Åsa Norrby

Jakt med stötande hund

Snabba skott och flyende småvilt är jakten med stötande hund, i marker där täta småviltstammar håller till.

Hunden ska hålla sig nära sin förare och söka under bössan, så pass nära att föraren kan skjuta det vilt hunden stöter upp.Hunden får alltså inte vara mer än ett tjugotal meter ifrån i sidled eller mer än tio meter framför föraren. Eftersom hunden söker så nära sin förare så betyder det att föraren måste ta sig till de områden den vill att hunden ska söka av.

När vegetationen består av tät terräng är det effektivt med stötande hund som utan tvekan ska kunna ge sig in i de allra tätaste och även taggigaste områden. Marken söks noggrant av och hunden markerar när den får vittring, visar via sitt kroppsspråk att den håller på att lokalisera ett vilt för att sedan stöta ut det inom skotthåll för sin förare. Hunden får inte följa viltet i löper då den kan missa annat vilt som ligger och gömmer sig. Enda undantag är när hunden stöter fram en löpande fågel då den måste komma nära den.

Det vilt som jagas med stötande hund är främst fågel men också hare och kanin. Hunden ska även kunna apportera det skjutna viltet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-05 2018-12-12