Svenska Jägareförbundet

Meny
Wachtelhund

Wachtelhunden är en typiskt kortdrivande hund. Foto: Niklas Liljebäck

Jakt med kortdrivare

Kortdrivare är en hund som bara driver en kort stund och slutar när viltet lämnar det begränsade jaktområdet eller såten som det kallas på jaktspråk.

En jaktmark kan delas in i flera olika såtar beroende på vilken typ av jakt som bedrivs.
Jakt med kortdrivare genomförs i marker med gott om vilt där det är lätt ätt begränsa jaktområdena.

Rådjur, dovhjort men även vildsvin, annat klövvilt och småvilt som hare och räv jagas med kortdrivare.
Skyttarna ställs ut på pass och därefter går en hundförare in i såten med sin kortdrivare. Ibland går en annan hundförare in från annat håll i såten. Hunden söker igenom terrrängen och får viltet i rörelse, reser viltet.
Sedan förföljs det en kort sträcka, helst under skall givning. Därefter återvänder hunden.
När det gäller vildsvin ställs höga krav på hunden eftersom svinen inte alltid är benägna att flytta sig. Då krävs modiga hundar som dock inte under några omständigheter får bli övermodiga eftersom de då lätt kan bli skadade.
Under jakten passerar viltet förhoppningsvis en passkytt som kan få ett bra skottläge.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-17 2018-12-12