Svenska Jägareförbundet

Meny

Kråkjägare. Foto: Rikard Lewander.

Jakt för bulvaner och vettar

Konstgjorda fåglar som används på land för att locka till sig fåglar kallas bulvan. Fåglar som används på samma sätt i vatten kallas vettar.

Kråkfåglar
Sedan länge har man jagat kråkor med bulvan. Förr användes ofta levande berguv. Jaktformen bygger på kråkfåglarnas medfödda ilska mot rovfåglar.
Bulvanen placeras inom skotthåll från en skjutkoja, där jägaren sitter gömd. Tidig vår är bästa tiden för detta kråkskytte.
Man kan även använda en uppstoppad duvhök eller räv.


Foto: Rikard Lewander

Duva
Vid duvjakt används också bulvaner för att locka till sig duvorna. Man ska eftersträva att skapa ett intryck av en flock tryggt betande duvor. 10-15 bulvaner placeras i en hästskoform. Detta ser då ut som en naturligt betande flock och inkommande duvor landar i det lediga utrymmet i mitten. Nedskjutna duvor används till att förstärka massintrycket.

Änder och gäss
Bulvaner och vettar kan användas vid sträckjakt på änder och gäss. Gåsbulvaner placeras mot vinden, inom skotthåll från gömslet. För att se så naturligt ut som möjligt bör några bulvaner stå med höjt huvud för att imitera vakthållare medan resten av flocken betar. Man kan också placera några bulvaner utom skotthåll som blockfång för inflygande gäss.


Foto: Åsa Norrby.

Jakt med vettar
Att placera vettar ute på det öppna vattnet kan göra stor nytta vid sträckjakt efter änder. För att förstärka det naturliga intrycket kan man använda sig av en lockpipa.
Det är viktigt att man placerar vettarna där fåglarna finner det naturligt att landa.
Om man skjuter på en fågel som inte direkt dör är det viktigt att direkt skjuta på den igen, eftersom den annars kan dyka och bli svår att återfinna.
Jaktformen fungerar bäst i svag eller måttlig vind. Är det för lugnt på vattnet ger inte vettarna ett levande intryck och blåser det för mycket rör de sig onaturligt.


2017-04-05 2018-12-12