Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Risknivån varierar över landet och respektive klubb som äger beslutet om vidtagande av åtgärder på sin bana. Foto: Madeleine Lewander

Skytteaktiviteter på skjutbanan och Coronaviruset

Med anledning av virusutbrottet Corona, vill Svenska Jägareförbundet ge nedanstående rekommendationer för jaktskytteklubbarna inom organisationen.

2020-03-18

Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse vill avråda organisationen från att genomföra eller delta större arrangemang så även med skytteaktiviteter. Detta med anledning av att det är svårt att säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför. Händelseutvecklingen kommer att följas och uppdaterade råd och anvisningar ges efter hand.

Det är klubben som avgör om det ska vara aktiviteter på banan eller inte. Risknivån varierar över landet och respektive klubb som äger beslutet om vidtagande av åtgärder på sin bana.
I nuläget är det viktigt att göra riskanalyser och att begränsa spridningen så
mycket som möjligt dock är det önskvärt att föreningsaktiviteter fortsätter att genomföras.

Rådande situation per län kan ni hitta på följande länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/
utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/


Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

 • Har du minsta förkylningssymtom stanna hemma. Är du symtomfri men din partner, dina barn eller någon du bor tillsammans har förkylningssymptom bör du begränsa dina kontakter med andra så gott det bara går.
 • Har du nyligen kommit hem från en resa, i synnerhet om du besökt ett så kallat riskområde, (ex. Italien, Iran, Österrike, Kina, Sydkorea) vill vi att du med hänsyn till andra, avstår från att delta i aktiviteter i minst 14 dagar efter hemkomst. Men ha i åtanke att Coronaviruset nu är utbrett i stora delar av Europa och finns i större delen av världen, så var alltid uppmärksam på ev. symptom. Ta det säkra före det osäkra.
 • Var noga med din handhygien: som arrangör försök tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, använd handsprit om det finns tillgängligt. Nys/hosta i armvecket.

Om skytte genomförs på banan rekommenderas följande:

 • Att klubbar följer utvecklingen och de råd som folkhälsomyndigheten ger varje dag och vidtar åtgärder därefter.
 • Försök att hålla minst en armlängds avstånd från folk även vid skjutstationer.
 • Tänk på att vid anmälan bör detta ske med lucka med liten öppning där betalning/startkort kan skickas.
 • Inte för stora folksamlingar , t.ex. vid kö till stationer
 • Överväg om servering ska finnas.
 • Låt skyttarna själva ta patroner ur en kartong vid stationen.
 • Hitta andra sätt att hälsa än att ta i hand.
 • Försök tillhandahålla handsprit/ tvål och vatten på olika platser.

Lars Björk

Tillbaka till överblick