Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Foto: Madeleine Lewander

Nya regler från den 1 juni för skjutbanorna om covid

Från den 1 juni har nya allmänna råd utfärdats av folkhälsomyndigheten som underlättar skytteverksamheten.

2021-05-28

Våra skyttetävlingar förutsätter medlemskap i våra föreningar och är därmed normalt inte att anse som allmänna sammankomster eller allmänna tillställningar. Våra skyttetävlingar omfattas därför normalt inte av den s.k. pandemilagen och regeringens förordning om begränsningar av publik och deltagarantal. Däremot så har folkhälsomyndigheten utfärdat allmänna råd som från 1 juni medger tävlingar även för vuxna, men bara i mindre omfattning. Några exakta deltagarantal anges inte (och kan inte anges eftersom det endast rör sig om allmänna råd) utan deltagarantalet beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. Arrangören måste alltså göra en riskbedömning för hela arrangemanget. Utomhus kan tävlingarna vara mer omfattande än inomhus. Det viktigaste är annars att undvika trängsel och de övriga smittskyddsåtgärder som är möjliga att vidta, tex hur avstånd kan hållas mellan deltagare. Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

Förbundets bedömning är att sedvanliga föreningstävlingar normalt sett är att anse som tävlingar av mindre omfattning och kan därför normalt sett genomföras från 1 juni, dock efter en riskbedömning av arrangören. Större evenemang såsom jaktstigar, Norma cup m.fl. tävlingar är redan inställda, och allt eftersom restriktionerna lättas upp kommer sådana att kunna planeras och arrangeras. Detta kommer att hanteras löpande inför kommande planering.

Liksom tidigare är träning möjligt (framförallt utomhus) och föreningarna bör arrangera träningsmöjligheter för sina medlemmar så att de är vältränade inför jaktsäsongen. Naturligtvis ska tidigare rekommendationer om smittskyddsåtgärder följas för att minimera smittspridning. Normalt sett kan exempelvis skytte på älgskyttebanor bedrivas, så länge avstånd kan hållas mellan skyttar och funktionärer och köbildning undvikas. Håll er utomhus och undvik trängsel. Skyttefunktionärer kan ofta avskärmas i t.ex. skyttebås eller liknande så att smitta undviks. Övrigt skytte särskilt utomhus kan också bedrivas så länge åtgärder vidtas för att minska smittspridning som att hålla avstånd och undvika trängsel – detta är normalt sett enkelt att göra. Vid älgbanan ska de som väntar göra det utomhus och se till att även då hålla avstånd. Även vid hagelbanorna är det gruppen som skjuter som är vid skjutplatsen och inga andra. De som väntar gör det på avstånd och inte i grupp. De inomhusytor man har ska användas så lite som möjligt för att minska smittspridning och i övrigt ska folkhälsomyndigheternas råd följas.

Om det däremot är så att arrangören av en tävling bjuder in publik så omfattas tävlingen av pandemilagen och regeringens begränsningar. Från 1 juni gäller i sådant fall att deltagarantalet får vara högst 150 samtidigt närvarande tävlande vid en utomhustävling. Krav finns också på att arrangören ska vidta åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten kan meddela ytterligare begränsningar men inga förbud. Från 1 juli har regeringen aviserat att man avser att höja den gränsen till 900. Håll därför koll på regeringens hemsida för aktuella regler.

Förbundet bevakar frågan och kommer att återkomma med mer information löpande.

Kontakta skytteansvarig Lars Björk för frågor om skytte och tävlingar.

Kontakta förbundsjurist Ola Wälimaa för juridiska frågor.

Tillbaka till överblick