Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Svenska Jägareförbundet, Ammotec och Norma har tillsammans beslutat att inte arrangera Norma Cup Jaktstigar under 2023. Foto: Madeleine Lewander

Norma Cup Jaktstig 2023 ställs in

Svenska Jägareförbundet, Ammotec och Norma har tillsammans beslutat att inte arrangera Norma Cup Jaktstigar under 2023.

2023-01-20

Beslutet grundar sig på vad som beskrivs från Svenska Jägareförbundet plus det faktum att Norma ej i detta läge kan ta risken att producera och lagerlägga den mängd hagelpatroner som krävs för att genomföra en säsong av Norma Cup.
Utöver detta så finns det också stora problem med komponentförsörjningen till hagelpatrontillverkningen vilket dessutom gör det mycket osäkert om man skulle kunna tillverka tillräcklig mängd av jaktstigspatronerna även om man skulle vilja.
- Sammantaget är alltså problemen och osäkerheten så pass stor så att vi tvingats ta detta tråkiga beslut, säger Lars Björk, nationellt skytteansvarig Svenska Jägareförbundet.
- Vad som är viktigt att säga är att det är helt upp till varje jaktstigsarrangör att fatta beslut om man vill arrangera en jaktstig, dock kan den under detta år inte ingå i Norma Cup utan den kan till exempel arrangeras som helt fristående arrangemang.
- Detta sker dock helt på egen risk och utan inblandning från Svenska Jägareförbundet, Ammotec eller Norma, poängterar Lars Björk.

- Observera att detta inte berör Norma Jägarduvan, eller andra jaktstigar där man använder stålhagel mot lerduvor.

Beslutet är fattat och underskrivet av Kjell Edholm /VD Norma Precision AB och Ammotec Sweden AB och Lars Björk /Nationellt skytteansvarig Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick