Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Regeringen lägger fram flera positiva förslag till vapenutredaren. Foto Thomas Möller/Mostphotos

Positiva vapenförslag från regeringen

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) bjöd in förbundsordförande Peter Eriksson och Svenska Jägareförbundet för att presentera ett tilläggsdirektiv till den vapenutredning som tillsattes av förra regeringen. – Ett mycket bra och nyttigt möte, där regeringen tar upp ett antal förbättringsförslag i vapenlagstiftningen, vilka nästan alla är sådant som Svenska Jägareförbundet arbetat för, tillsammans med övriga skytterörelsen, säger Peter Eriksson.

2023-04-04

Justitieminister Gunnar Strömmer bjöd särskilt in Svenska Jägareförbundet den 31 mars innan förslaget presenterades. 
– Det är väldigt positivt att vi får i gång en dialog med justitiedepartementet kring dessa frågor. Han lyssnade och var väldigt intresserad av vad vi hade att säga, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Förbundet har under många år föreslagit olika positiva förändringar i vapenlagstiftningen för att förbättra för jägarkåren. Tyvärr har det inte hänt någonting, eftersom den försenade implementeringen av EU:s vapendirektiv blockerat de flesta andra ändringar i vapenlagstiftningen.
– Förbundet och de flesta andra jakt- och skytteorganisationer har, till slut, accepterat det förslag till implementering som lagts fram av vapenutredaren. Nu hoppas vi att vi kan lägga detta bakom oss och komma vidare i andra frågor som också är viktiga för jägarkåren, säger Peter Eriksson. 

– Utredaren ska enligt tilläggsdirektiven bland annat föreslå hur en utökning av jaktvapengarderoben kan ske. Ett förslag ska lämnas av utredaren, oavsett bedömning i sak, så att regeringen kan ta beslut om att utöka den. Detta är en nyhet och en tydlig markering i positiv riktning, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa. Utredaren ska se över motiveringen av femte och sjätte vapnet, en utökning av  vapengarderoben totalt och en ny garderob för vapendelar som pipor och slutstycken, säger Ola Wälimaa.

Utredaren ska även se över frågan om synnerliga skäl för innehav av enhandsvapen samt de tidsbegränsade licenserna. 
– Sådana ändringar skulle minska Polisens administration och därmed också handläggningstiderna för alla ärenden, säger Ola Wälimaa. 
Även frågor kring förenkling av vapenbyte ska ses över i samma syfte.
– Den viktigaste och största principiella nyheten är att utredaren även ska överväga att ta bort kravet på införseltillstånd för jägare och skyttar som kommer från andra EU-länder, säger Ola Wälimaa. Förbundet är av uppfattningen att Sverige faktiskt bryter mot EU:s vapendirektiv när man inte accepterar EU:s vapenpass för inresa till Sverige. Detta skulle underlätta för jaktutbytet i EU samt tävlingsskyttet och undanröja hotet om en process mot Sverige för brott mot vapendirektivet. 
– Utredaren ska presentera sitt förslag senast 10 maj 2024. Därefter kan regeringen lägga fram en proposition som kan antas av riksdagen förhoppningsvis under 2024, säger Ola Wälimaa.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande och Kommittédirektivet

Tillbaka till överblick