Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Regeringen har nu offentliggjort sitt förslag till implementering av EU:s vapendirektiv. Foto: Madeleine Lewander

Proposition om vapendirektivet innehåller utrymme för misstolkningar

Regeringen har nu offentliggjort sitt förslag till implementering av EU:s vapendirektiv – tyvärr har förslagets lagtext ändrats jämfört med vapenutredarens förslag så att vilka magasin som kan omfattas kan misstolkas.
– Detta måste rättas till. Det var inte detta vi till nöds kunde acceptera i vårt remissvar på vapenutredningens förslag, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-04-12

– Frågan om tillståndsplikt på vapenmagasin har länge varit en het fråga och förbundet har hela tiden arbetat mot en tillståndsplikt i grunden, säger Peter Eriksson. Den enda anledningen till att förbundet kunde acceptera en reglering av vapenmagasin, beror på att EU bestämt att det måste regleras på något sätt.

– Men det blir ju då extremt viktigt att reglerna blir tydliga och inte kan misstolkas. Vapenutredarens förslag som remissbehandlades och godtogs av i princip hela skytterörelsen i höstas var solklart formulerat. Nu presenterar justitiedepartementet däremot en gammal text som kan misstolkas och är tagen ur den proposition som dåvarande oppositionen röstade ner. Det kan vi inte acceptera, säger Peter Eriksson.

I propositionens förslag om vapenmagasin anges att endast vapenmagasin till halvautomatiska skjutvapen med centralantändning ska regleras i vapenlagen. Men samtidigt anges att detta ska gälla vapenmagasin som är möjliga att montera på ett ”skjutvapen”. Detta kan då uppfattas som att vapenmagasin till samtliga skjutvapen omfattas och inte enbart till halvautomatiska skjutvapen med centralantändning. Begreppet ”skjutvapen” är nämligen separat definierat i vapenlagen.

– Med en illvillig tolkning skulle detta innebära att nästan alla vapenmagasin till nästan alla skjutvapen blev tillståndspliktiga, kommenterar förbundsjuristen Ola Wälimaa.

– Förslaget till lagtext måste därför ändras. Det räcker med att man byter ut ordet ”skjutvapen” och ersätter det med ”halvautomatiska skjutvapen med centralantändning” så att det inte råder någon tvekan om vilka vapenmagasin som omfattas, säger Ola Wälimaa. 

– Svenska Jägareförbundet förutsätter nu att förslaget till lagtext rättas till i justitieutskottet, innan riksdagen tar beslut. Detta är ju en väldigt liten justering som bara har till uppgift att undanröja misstag. Jag har väldigt svårt att förstå varför regeringen inte bara ändrar texten, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick