Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

I huvudsak innebär inte handboken särskilt många nyheter eller förändringar ur den enskilde jägarens perspektiv. Foto: Mostphotos

Handbok om vapenärenden träder i kraft

Den 8 april 2024 träder en ny handbok i kraft som rör Polismyndighetens handläggning av ärenden enligt vapenlagstiftningen. Den ersätter delvis sedan tidigare gällande föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.
– I huvudsak innebär inte handboken särskilt många nyheter eller förändringar ur den enskilde jägarens perspektiv. Handboken är också tänkt att användas främst av Polismyndighetens vapenhandläggare, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2024-03-27

Polisen gör en satsning för att korta handläggningstiderna för vapenlicenser, en ny föreskrift och handboken för vapenhandläggarna är två viktiga steg. Därtill tillförs extra resurser. Målet anges till att licensansökningar ska handläggas inom 30 dagar.

Arbetet med en ny handbok sker i två delar och i den andra delen av översynen kommer även frågor om hantering av vapenärenden rörande tillstånd för målskjutning och samling att omfattas. Då kommer resterande delar av föreskrifterna och allmänna råden om vapenlagstiftningen att upphävas och ersättas av en ny föreskrift samt en handbok, som då även omfattar ärenden om tillstånd för målskjutning och samling.  

Det finns några punkter där handboken innehåller nyheter och nya ställningstaganden som är värda att notera: 

  • Jakt utomlands erkänns som behovsgrundande vid ansökan om tillstånd att inneha vapen för jakt. Detta är positivt och Svenska Jägareförbundet har under lång tid framfört detta till Polismyndigheten.
  • Polismyndigheten hänvisar enbart till Naturvårdsverkets föreskrifter när det gäller enhandsvapen för jakt, vilket innebär att även Double Action-revolvrar samt halvautomatiska pistoler ska beviljas för jakt. Detta är också positivt – Svenska Jägareförbundet har aktivt arbetat för att även Double Action-revolvrar ska få användas för grytjakt och jakt med ställande hund efter främst grävling.
  • Polismyndigheten inför nu ett krav på att handläggarna ska meddela en vapeninnehavare som har en tidsbegränsad licens när tiden är på väg att löpa ut. Förut var det bara en rekommendation, vilket innebar att enskilda personer lätt glömde bort att förnya sitt tillstånd och riskerade ansvar för olaga vapeninnehav. Detta är positivt för främst pistolskyttar, men även de jägare som har tidsbegränsade tillstånd på flerskotts enhandsvapen för jakt.
  • Ett nytt krav införs för att få tillstånd att inneha ett enhandsvapen för jakt. Detta gäller kunskap i vapenhantering. Sökanden måste exempelvis ha genomgått utbildning hos ett godkänt skytteförbund eller annan utbildning i vapenhantering som genomförts i till exempel Polismyndighetens eller Försvarsmaktens regi. Detta är helt nytt och inte tidigare kommunicerats med jägarorganisationerna, vilket innebär en utmaning att hantera på kort sikt.
  • Polismyndigheten uttalar att vapen som har egenskaper som är primärt motiverade av rent militära behov inte är lämpliga för jakt. Dock så uttalar man att exempelvis halvautomatiska kulgevär av typ AR-15 inte anses olämpliga för jakt.

Nu kommer Polismyndighetens arbete med resterande delar av föreskrifterna och allmänna råden om vapenlagstiftningen att fortsätta samtidigt som handboken ska färdigställas.

– Svenska Jägareförbundet samverkar med övriga skytterörelsen och Polismyndigheten har utlovat att vi ska bjudas in till dialogmöten innan en remiss går ut. Planen är att en remiss ska komma ut under 2024 och ett beslut tas under 2025, säger Ola Wälimaa.

Läs mer här

Tillbaka till överblick