Svenska Jägareförbundet

Meny

Unga Jägare

Ungdomsansvariga från Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, Skaraborg, Södra Älvsborg, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg och Mitt Norrland. Nationellt ungdomsansvarig och jatkvårdskonsulenter: Josefina Höglin, Matilda Söderqvist, Martin Mattsson och Johan Hägglund. Foto: Tea Fagerlund

Länens ungdomsansvariga blickar framåt

Den 17-18 maj hölls nationell konferens för ungdomsansvariga på Öster Malma. Deltog gjorde representanter från 14 länsföreningar samt ungdomsansvarig personal. Fokus låg på att diskutera den framtida ungdomsverksamheten mot 2030 och dess utmaningar.

2024-05-24


Syftet med träffen var att nätverka, få information och inspiration, byta erfarenheter och utmaningar och blicka framåt mot 2030 för att diskutera hur ungdomsverksamheten ska se ut då och vad som behöver utvecklas på vägen dit.
- Att nå ut till ungdomar idag är inte helt enkelt och därför är de här träffarna oerhört viktiga för att knyta kontakter med kollegor i andra län och höra varandras goda idéer och erfarenheter, men också för att skapa samarbete över krets- och länsgränser, säger Josefina Höglin, nationellt ungdomsansvarig
På mötet avhandlades förbundsaktuella frågor som tf. generalsekreterare Åke Granström föredrog. Vidare fick deltagarna information om aktuell marknadsföring, medlemsutveckling, varumärke och samarbetspartners. För att skapa mer medvetenhet om de olika viltvårdsprojekt Svenska Jägareförbundet arbetar med fick deltagarna också lyssna på ett föredrag om Projekt Fjällgås.
Större delen av mötet ägnades åt att diskutera ungdomsverksamhetens utveckling mot 2030. Vilka olika insatser som behövs och hur efterfrågan och behov från olika åldrar kan mötas upp. Alla konstaterade att det finns ett stort kunskapsbehov och efterfrågan från lägre åldrar än vad som är i primärt fokus idag ungdomsarbetet och att vi behöver möta upp det på ett bättre sätt. Det saknades inte idéer och förslag och många bra lösningar presenterades.
- Man tror att man är ensam om sina utmaningar men så får man träffa kollegor från hela landet som har kloka tankar och som hittat lösningar de delar med sig av. Det ger energi och lust. Jag tycker det är väldigt viktigt att träffas såhär, säger Christina Berglund, ungdomsansvarig i Södermanland.
Dagarna avslutades med att regionerna hade egna möten för att diskutera framtida grannsamarbeten och gemensamma aktiviteter.
- Det var spännande att träffa kollegor från de andra länen och höra vad alla gör för aktiviteter runt om i landet. Otroligt inspirerande och jag är fylld av idéer, konstaterar Jonas Andersson, ungdomsansvarig i Halland.

 

Tillbaka till överblick