Svenska Jägareförbundet

Meny

Projektet ”Sälen – ett värdefullt vilt” belyser nu sälens värde som resurs. Foto: Mats Egeberg/Mostphotos

Jägareförbundet i internationellt samarbete för bättre sälförvaltning

Svenska Jägareförbundet vill se sälen förvaltas och användas som resurs precis som andra viltstammar. Ett nytt samarbete över gränserna runt Östersjön inspirerar till både jakt och tillvaratagande.

Trots att jaktlagstiftning i både Sverige, Finland och Åland tillåter jakt på gråsäl för att minska skador uppfylls de årliga kvoterna inte i något av länderna.

- Säljakten är svår, utmanande och kräver både tid och resurser. Att ta hand om viltet efter skottet försvåras av försäljningsförbudet av sälprodukter som EU införde 2015. Många av de sälar som jagas behandlas som ett problemavfall – någonting som bär de flesta jägare emot, förklarar Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent.

Projektet ”Sälen – ett värdefullt vilt” belyser nu sälens värde som resurs med målet att inspirera fler jägare att bedriva säljakt, utbilda om lagstiftning och beslut och inte minst förmedla kunskap om hantering och tillvaratagande.

- En bred målgrupp av fiskare, jägare, hantverkare och allmänhet i kustsamhällen har kunnat ta del av projektet för att lära sig mer, utbyta kunskap och utveckla samarbeten, berättar Per Zakariasson som även varit del av projektgruppen.

Information har även riktats mot beslutsfattare i de nordiska länderna för att påminna om sälens värde som resurs.

”Sälen – ett värdefullt vilt” är genomfört av Österbottens Fiskarförbund tillsammans med Svenska Jägareförbundet, Finlands jägarförbund, Archipelago Pares r.f., Finlands Viltcentral och Ålands landskapsregering.


2024-02-22 2024-02-23