Svenska Jägareförbundet

Meny

Varg - samlad information

Nu får länsstyrelserna i södra Sverige fatta beslut om licensjakt på varg. Foto: Fredric Sommer

Bra beslut om vargjakt av Naturvårdsverket

Nu får länsstyrelserna i södra Sverige fatta beslut om licensjakt på varg. Detta står klart sedan Naturvårdsverket delegerat denna möjlighet till länsstyrelserna i södra rovdjursförvaltningsområdet.
– Detta är något vi arbetat för under lång tid och det är bra att Naturvårdsverket nu också insett behovet, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

2023-06-19

När vargstammen spridit sig till södra Sverige har det saknats möjlighet för länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt på varg.

– Detta har vi uppfattat som en brist. Den snabba tillväxttakten på vargstammen gör det nödvändigt att få i gång en licensjakt även i södra Sverige, annars kan stammen växa okontrollerat, säger Peter Eriksson.

Nu får man för första gången denna möjlighet. Men bara för att länsstyrelserna kan besluta om licensjakt så sker detta inte per automatik.

– Vargjakt omfattas av en stor byråkrati och det är viktigt att länsstyrelserna omgående förbereder sig och bygger kunskap för att kunna fatta beslut till nästa vinters jakt. Jag hoppas verkligen att några länsstyrelser i södra Sverige fattar licensjaktsbeslut redan i höst och att de länsstyrelser som har erfarenhet av vargjakt stödjer de andra.

– Det är bra att Naturvårdsverket nu reagerat snabbt och adaptivt på den snabba spridningen av varg i södra Sverige, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick