Svenska Jägareförbundet

Meny

Varg - samlad information

- Ju fler jägare som svarar på konsultationen desto bättre underlag får EU-kommissionen, därför uppmanar Jägareförbundet medlemmarna att skicka in ett svar. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet uppmanar medlemmar att skicka mejl till EU-kommissionen om varg

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade för att ändra vargens skyddsstatus i Art- och habitatdirektivets bilagor ville hon ha in synpunkter från medlemsländerna via så kallad konsultation.
– Ju fler jägare som svarar på konsultationen desto bättre underlag får EU-kommissionen, därför uppmanar vi medlemmarna att skicka in ett svar, säger kommunikationschef Magnus Rydholm.

2023-09-15

Att skriva ett mejl till EU-kommissionen kan av en del upplevas som svårt, särskilt i en fråga som rör ett så komplext ämne som vargförvaltning. Därför har förbundet tagit fram en text som medlemmarna, om de vill, kan använda.

– Vi har noterat att föreningar som är emot vargjakt har uppmanat sina sympatisörer att protestera. Istället vill vi erbjuda jägarna möjligheten att visa stöd för att luckra upp de stelbenta EU-reglerna. Vill man inte skriva en text själv så kan man använda hela eller delar av vårt förslag, säger Magnus Rydholm.

För Svenska Jägareförbundet är en ändring av skyddsstatusen i bilagorna en högt prioriterad fråga.

– Detta skulle underlätta vargförvaltningen väldigt mycket. Viltpopulationer kan både öka och minska. Då kan vi inte ha en lagstiftning i EU som alltid utgår ifrån att en problemart – som vargen räknas till – alltid ska ha ett strikt skydd. Det saknar logik, säger Magnus Rydholm.

Allt som medlemmarna behöver göra är att mejla sina synpunkter till nedanstående adress. Då bidrar man till att stödja en förändring av rovdjurens skyddsstatus.

– Men man har bara tid på sig till den 22 september. Vill man svara på konsultationen måste man svara ganska omgående, säger Magnus Rydholm.

 

Förslag till svar på konsultationen:


Dear President von der Leyen,

With this letter, I would like to give my full support to the proposal to change the wolf's protection status within the EU. For me, it is obvious that the protection status of a species must reflect the population’s real conservation needs. If a population of a species has reached and exceeded favourable conservation status, it should no longer be listed as strictly protected. Not allowing the protection status to amended based on how populations evolve also means that species that are doing poorly do not get the protection they need.

Against this background, it is important that a species such as the wolf, but also the bear and lynx, having reached favourable conservation status be moved to Annex V of the EU Habitats Directive. 
Such move poses no threat to the populations of these carnivore species as Member States are still under an obligation to maintain favourable conservation status. Importantly, it allows the management of the species, and increases the citizens’ trust in the EU and the Habitats Directive as a whole.

In Sweden, where I live, we have seen an increasing and expanding wolf population for forty years. From having been mainly present in the central parts of Sweden, the wolf is now spreading to the more densely populated areas of the country. This rapid expansion is and will inevitably further lead to increasing conflicts and very high costs for farmers and also for me as a hunter.

Sweden is a northern European country with significantly lower densities of the species that are prey for the wolf. For example, in large parts of Sweden the ungulate populations are only one tenth as dense as in the southern parts of Europe.

 

Sweden, together with Finland, are the only countries in the EU that have strong populations of all four large carnivores, bear, wolf, lynx and wolverine.

In view of all this, I would strongly urge you and the Commission to close the infringement case against Sweden with regards to the licensed wolf hunt. This case has been allowed to continue for almost 13 years, obstructing my country’s possibility to effectively manage the species and dealing with damages caused. It is unreasonable that Sweden's large carnivore management should be under constant threat from the Commission when Sweden has clearly shown that the populations are in no way threatened. Swedish citizens affected by the species expect legal certainty and not to be held in this legal limbo.

Large carnivore management cannot, as the protectionist organisations want, be about maximising the populations at any cost. It is about finding a balance between on the one hand the species and on the other hand the socio-economic interests that exist in a human-dominated landscape.

I thank you for your interest on this important and urgent issue for many affected citizens across our continent.

Sincerely,

Namn: 
Ort:
Län:
Sweden


Svaret skickas till: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu
senast den 22 september.

Tillbaka till överblick