Svenska Jägareförbundet

Meny

Varg - samlad information

Vargens närvaro får inte begränsa utrymmet och friheten för människor som väljer att bo på landsbygden. Foto: Dirk Rueter/Mostphotos

Krav på stora förändringar av skyddsjakten

Trots en stor vargstam skapar den överdrivna försiktigheten kring beslut om skyddsjakt omfattande problem för både jägare och tamdjursägare.
– Det blir ännu viktigare att Naturvårdsverkets utredning faktiskt landar rätt, så att det enkelt och snabbt går att få skyddsjakt på vargar som orsakar allvarliga skador, säger Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet.

Mikael Samuelsson. Foto: Privat

2023-11-20

Hur mycket skador krävs för att länsstyrelserna ska besluta om skyddsjakt? Faktum är att det inte finns något exakt och tydligt svar. Trots ett ganska byråkratiskt och omfattade regelverk finns också utrymme för bedömningar. Men det är sällan länsstyrelserna vågar använda den flexibilitet som finns. Istället lutar man sig ofta mot gamla ”tumregler”.
– Svenska Jägareförbundet vill se ganska omfattande förändringar. Vi har en stor vargstam och gynnsam bevarandestatus. Stammen hotas inte av en generös skyddsjakt på vargar som orsakar skador. Det är tvärt emot helt nödvändigt med skyddsjakt för att bygga förtroende för rovdjursförvaltningen, säger Mikael Samuelsson.

Han menar att jakthundar har ett väldigt högt värde och att den skadad eller dödad hund utgör en allvarlig skada. Och att vargens närvaro inte får begränsa utrymmet och friheten för människor som väljer att bo på landsbygden. Han anser att en frikostig skyddsjakt ökar förutsättningarna för att människor och rovdjur ska kunna samexistera.
–  Vi vill att de gamla så kallade ”tumreglerna” skrotas. Dessa togs fram av Viltskadecenter för över 20 år sedan, när vargstammen såg helt annorlunda ut. Idag behövs tumreglerna inte längre. Statliga beslut ska vara anpassade till dagens förhållande, inte historiska förutsättningar som inte längre existerar.
– Vi vill också att det tillåts skyddsjakt efter första rovdjursangreppet. Jag kan inte förstå varför tre eller fyra hundar måste skadas eller dödas innan man får besluta om skyddsjakt. Skadan är tillräckligt stor om det drabbar en hund.

Mikael Samuelsson vill också minska byråkratin och att det finns krav på snabb handläggning av länsstyrelserna. För att skapa tilltro till rovdjursförvaltningen behöver staten visa förståelse för de som drabbas, menar han. En snabb handläggning visar att man förstår den drabbades situation och förlust.
– Naturvårdsverket ska avrapportera sitt uppdrag i mars. Vi hoppas verkligen myndigheten inser hur viktigt det är att denna utredning bli bra och vi snabbt får bättre regler på plats, säger Mikael Samuelsson.

Sammanfattning:

Svenska Jägareförbundet om skyddsjakt:

  • De gamla ”tumreglerna” från Viltskadecenter bör slopas
  • Snabb handläggning och beslut vid ansökningar om skyddsjakt på varg och andra stora rovdjur, ska vara regelmässigt.
  • Skyddsjakt ska tillåtas vid första angreppet på hund.
  • Att beslutet och reglerna som styr genomförandet av skyddsjakten utgår ifrån att skadegörande rovdjur ska avlivas – inte bara får avlivas.
  • Regeringen bör omgående revidera nuvarande regler, efter att Naturvårdsverket har rapporterat sin utredning
Tillbaka till överblick