Svenska Jägareförbundet

Meny

Medlem

Medlemsrabatt på frö från Malmgård Viltfrö

Under flera decennier har Malmgård Viltfrö utvecklat fröer och fröblandningar för mångfald, till foderskapande och avledande viltåkrar samt blommande kantzoner för fältvilt, småfåglar, pollinerare och övriga insekter. Som medlem får du 20 procents rabatt på denna vackra och effektiva form av viltvård.

2022-02-09

Nytt är fröer och fröblandningar, DiAgri, för biologisk mångfald under jord. Mellangrödor och fånggrödor som gör kombinerad nytta mellan mångfald och livsmedelsproduktion, där framför allt fältviltet kommer att bli en indirekt vinnare.

Kantzoner och ekologiska fokusarealer gynnar vilt under vår och försommar. Fånggrödor och mellangrödor ger mervärde för kycklingar och vilt inför höst och vinter. Den nya CAP-reformen 2023 ger lantbruket nya möjligheter, med den växande trenden av klimatansvar inom konventionellt lantbruk.

Information och beställning
Du hittar information om samtliga fröer och fröblandningar på www.viltfro.se. Här kan du även lägga din beställning och betala via Klarna. Använd koden SJF2023 för att få dina 20 procent medlemsrabatt.

Vare sig du är markägare, lantbrukare eller jägare som arrenderar jaktmarker kan du få råd om olika fröer och växter som passar just dina marker och önskemål. Skicka ett meddelande till Sebastian Sohlberg, lantmästare och ägare av Malmgård Viltfrö, för mer information.

Tillbaka till överblick