bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gotland

Fotograf: Mostphotos

Årsstämman

Länsstämman gick av stapeln den 1 april 2023 på Suderbys Herrgård

2023-04-21

Dagen inleddes med flera intressanta föredrag.
Erika Lindqvist berättade om det stora arbete som gjorts under 15 års tid på Öland med framförallt utökad predatorkontroll som verktyg för att främja rödspov och andra markhäckande arter inom vadarprojektet.
Därefter berättade Johan Månsson om länsstyrelsens arbete med viltförfaltning och om arbetet med inventering av örnar på Gotland.
Rebecka Krig deltog ifrån förbundsstyrelsen och informerade om Svenska Jägareförbundets arbete nationellt och internationellt.
Jaktvårdskonsulent Michael Andersson redovisade vad som gäller kring det nya blyhagelsförbudet och informerade om förbundets arbete med utbildningen ”jägarandan” samt förbundets arbete med fältvilt och biologisk mångfald.

Efter fika och ombudsanmälan tog stämman vid, ordförande Hans Olsson öppnade mötet och stämman utsåg sedan Björn Eriksson till mötets ordförande. Vid valen så gavs ordförande Hans Olsson förnyat förtronde ytterligare ett år. Malin Tengbro valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen, efter att ha varit adjungerad föregående år.
En motion hade inkommit till stämman där det önskades att jakttiden på hare ska förkortas så att den blir som den var innan 2021. Styrelsen föreslog att motionen skulle besvaras genom att stämman skulle uppdra åt styrelsen att författa en skrivelse som sedan skickas till förbundstyrelsen.  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, skrivelsen ska förutom jakttiden på hare även innefatta argument om förlängd jakttid för hundjakt på räv och tidigarelagd jaktstart på grågås på Gotland.

Åke Hansson tilldelades Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i silver och Gert Luks utnämndes till hedersmedlem i Jägareförbundet Gotland innan dagen avslutades med gemensam middag för ombuden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick