Kommuniké älg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Fotograf: Magnus Binnerstam / Mostphotos

Kommuniké älg

Fotograf: Lars Johansson / Mostphotos

2021-02-22

Älgen är ett av Sveriges viktigaste vilt. Merparten av jägarkåren ägnar sig åt älgjakt och det är det viltslag som idag förvaltas mest i Sverige. Trotts att älgen förvaltas på flera nivåer så står förvaltningen för många utmaningar, såsom konflikt mellan olika intressen och ökande konkurrens av andra viltarter. För att förvaltningen ska bli trovärdig för de personer som ska uträtta den bör förvaltningen vara så lokal som möjligt. Älgskötselområden och älgförvaltningsområden behöver enas och tillsammans arbeta för att älgstammens kvalité ska utvecklas i den riktning som är önskvärd. För att stötta älgen under svåra tider är inte utfodring den lösning som man eftersträvar, istället bör man arbeta med habitatförbättringar för älgen generellt. Börjar man tänka i termer av rätt trädslag på rätt mark, foder i röjning och ristillgång i gallring – slutavverkningsskog kommer man göra mer för älgstammen än vad någon utfodring i världen kan göra.

Vill du veta mer om älgen och dess förvaltning så kan du anmäla dig till Jägareförbundets digitala temakväll om älg som hålls den 9:e mars.

Anmälan gör du här: Kurser - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick