Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad gör jag om jag tappat bort mitt Jägarbevis och/ eller intygsoriginal?

Det händer att innehavare av jägarexamen tappar bort sina jägarexamenshandlingar - Jägarbeviset och/eller intygsoriginal som provtagaren fick utskrivet av provledaren då proven genomfördes. Här följer en beskrivning av hur man gör för att erhålla ett nytt Jägarbevis.

 • Jägarbeviset har förkommit eller blivit förstört

  Leta upp ditt intygsoriginal som provledaren utfärdade och signerade då du gjorde provet/proven.
  Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför intygsoriginal (kan vara flera om delproven genomfördes vid olika provtillfällen), legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

 • Jägarbeviset och intygsoriginal har förkommit eller blivit förstört

  Kontakta Naturvårdsverkets Jägarregister på tel. 010-698 17 00 och begär ett registerutdrag från jägarexamensregistret. Du får ett registerutdrag skickat till din folkbokföringsadress.
  Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför registerutdraget, legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

Notera!

Förvara alltid ditt/dina intygsoriginal som du fick av provledaren vid provtagningen, på en säker plats. Förvara aldrig dessa original tillsammans med Jägarbeviset i plånboken eller liknande plats.


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2018-10-30 2020-01-08