Svenska Jägareförbundet

Meny

Intyg och jägarbevis

Läs om avlagda prov och jägarbevis.

Avlagda prov redovisas av provledare på särskild intygsblankett och dataregistreras. Intygsblanketter föreligger i set om original - som överlämnas till provtagaren - jämte en kopia.

Jägarbevis, försett med provtagarens fotografi, utfärdas av provledare när det teoretiska provet avlagts. I jägarbeviset inför provledare övriga godkända delprov efterhand som de avlagts.

Jägarbeviset bifogas vapenlicensansökan

Vid vapenlicensansökan uppvisas för polismyndigheten vederbörligt ifyllt jägarbevis som täcker kvalifikationskraven för det vapen ansökan avser, eller också fogas till ansökan kopia av jägarbeviset (såväl fram- som baksida).

Om du förlorat jaktkort eller jägarbevis

Om du förlorat ditt jaktkort eller jägarbevis kan Naturvårdsverket skicka ett utdrag ur Jaktregistret med uppgift om godkända jägarexamensprov.


2018-10-31 2020-01-07