Svenska Jägareförbundet

Meny

Praktiskt Grundprov kulgevär

Läs om det praktiska grundprovet för kulgevär.

Provet innehåller två moment

  1. Säker kulgevärshantering
  2. Precisionsskjutning

Vid moment 1 används provbanans vapen, ett kulgevär med cylindermekanism.

Vid moment 2 tillhandahåller provbanan ett kulgevär i klass 1-4

I moment säker kulgevärshantering ska provtagaren uppvisa en godtagbar vana och hantering av ett kulgevär.  Kunna ladda vapnet, göra patron ur samt hantera vapnet korrekt i hela provmomentet.

I moment precisionsskjutning ska provtagaren skjuta två 4-skottserier mot en tavla på 80 meters avstånd. Den fösta serien skjuts från skjutbänk med stöd. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 12 cm. Den andra serien skjuts med så kallat ”jägarmässigt stöd”, t ex med stöd mot en stolpe sittande eller stående eller med stöd av en så kallad ”skjutkäpp”. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 17 cm.

Blir man underkänd i moment 1, vapenhanteringen, avbryts provet och hela provet blir underkänt.

Blir man godkänd i moment 1 men blir underkänd i skyttet i moment 2 erbjuds möjlighet till omprov i moment 2 (max två omprov samma dag).


2021-10-21 2021-10-21