Svenska Jägareförbundet

Meny

Ordningsföljd vid prov

Ordningsföljden är viktig vid proven.

Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller grundprov kulgevär får genomföras. Momenten speciell hagelgevärshantering under säker hagelgevärshantering - och speciell kulgevärshantering under säker kulgevärshantering - som ingår i hagelgevärsprovet respektive i grundprov kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådan prov får fortsättas.

När provtagaren genomfört teoretiskt prov samt grundprov kulgevär med godkänt resultat får praktiskt högviltprov kulgevär genomföras.

Ett prov skall genomgås med samtliga moment under samma dag.

Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare besluta att något moment får genomföras senare. Vad gäller omprov av underkänt moment får högst två omprov göras per dag.


2018-10-31 2020-01-07