Svenska Jägareförbundet

Meny

Utbildning

Jaktledarutbildningen riktar sig till alla som ska leda en jakt oavsett om det handlar om högviltjakt eller småviltjakt med hagelvapen och är användbar för alla medlemmar i jaktlaget. Foto: Malin Liljeholm

Jaktledarutbildningen – ett lyft för alla jägare

Svenska Jägareförbundets Jaktledarutbildning är något av flaggskeppet bland förbundets alla utbildningar.
-Alla jägare oavsett man ska bli jaktledare eller vara jaktdeltagare har stor nytta av denna fina utbildning, säger Andreas Nordlund som gick jaktledarutbildningen i Boden 2023.

2024-03-26

En god jaktledare är en förutsättning för att gemensamhetsjakten ska bli säker, trygg och trevlig för alla, både ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Genom sitt uppträdande sätter jaktledaren normen i jaktlaget och kan även bidra till att förebygga konflikter i gruppen och säkerställa en trivsam jakt. Jaktledarutbildningen riktar sig till alla som ska leda en jakt oavsett om det handlar om högviltjakt eller småviltjakt med hagelvapen och är användbar för alla medlemmar i jaktlaget.

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent, har många års erfarenhet som kursledare för Svenska Jägareförbundets jaktledarutbildning och ger en god inblick i utbildningens olika delar.

Hur är jaktledarutbildningen upplagd?
- Utbildningen är oftast lagd över två dagar och innehåller olika block där teori om jaktledning, viltförvaltning, juridik och etik tar en betydande del av första dagen i anspråk. Under dag två tillbringas delar av tiden på skjutbana med olika övningar som jaktledaren sen kan ta med sig till sitt eget jaktlag. Dessa övningar är i första hand verktyg för att väcka tankar och diskussioner om hur jaktlaget som helhet fungerar och hur man arbetar för att minimera skadskjutningar.

Vilka brukar deltagarna vara?
- När vi startade utbildningen var det många äldre erfarna jaktledare som gick den. Numera är det i huvudsak nya eller påtänkta jaktledare som skaffar sig ett underlag för kommande uppdrag. Vi har också en hel del jägare som jagar i jaktlag och inte själva har tänkt bli jaktledare, men som vill få större förståelse för helheten och hur de kan bidra till en säker och trevlig gemenskap.

Är utbildningen öppen för alla?
- Självklart är den öppen för alla oavsett vilken roll man har i jaktlaget. Större medvetenhet om jaktledarens roll och vad man som medlem i jaktlaget kan förvänta sig av rollen kommer göra jakten och viltförvaltningen säkrare och bättre för alla. Det öppnar också för att kunna diskutera frågor som dyker upp i jaktlaget på ett positivt sätt som i förlängningen gynnar jakten och jägarna.

Behöver jag ha med mig någon utrustning?
- I stort sett kan man komma som man är. För att göra skytteövningarna så bra som möjligt är det bäst att man under den delen av kursen har med sitt eget vapen, det som behövs för skytte på skjutbana och kläder efter väder.

Hur brukar reaktionerna på utbildningen vara?
- Trots att den första dagen är en ganska intensiv teoretisk dag som många kanske är ovana vid så brukar vi få väldigt positiv feedback. Kursen är komprimerad och vill att de som tar sig tid att gå den får med sig så mycket som möjligt hem igen. Deltagarna har ofta också en fortsatt kontakt med oss om frågor som dyker upp i det egna jaktlaget när de väl är hemma igen.

Varför ska man gå Svenska Jägareförbundets jaktledarutbildning?
- Ett väl fungerande jaktlag och en trevlig jakt är positivt för alla som jagar. Genom denna utbildning ökar möjligheterna att genomföra en jakt som upplevs positiv både för det egna jaktlaget och andra. Ett extra plus för många är att det skapas nätverk mellan deltagarna på kursen som man som jaktledare har stor nytta av, säger Björn Sundgren.

Svenska Jägareförbundets jaktledarutbildning hålls i alla län varje år på många platser både vår och höst.
Som medlem har du dessutom alltid rabatt på kursavgiften.

Tillbaka till överblick