Svenska Jägareförbundet

Meny

Sälja vildsvinskött

Snart kan det bli möjligt för jägare att sälja vildsvinskött. Foto: Mostphotos

Möjligt att sälja vildsvinskött

Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är på gång att tillåtas.

2020-04-14

Den 9 april fattade regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson fyra beslut som alla banar väg för att jägare ska få sälja vildvinskött.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i Kronobergs län, samt andra länsstyrelser har fått olika uppdrag som entydigt pekar på att småskalig försäljning av vildsvinskött kommer att tillåtas.

Fakta om uppdragen

Livsmedelsverket ska:

 • Utreda subventioner av trikin- och cesiumprov, samt hantering av riskavfall.
 • Framtagande av förslag till ny lagstiftning som möjliggör småskalig försäljning av vildsvinskött, samt vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar.
 • Uppdatera vägledning till jägare om försäljning av vildsvinskött.
 • Informationssatsning mot företag som hanterar viltkött
 • Uppdatera branschriktlinjer

Länsstyrelserna ska:

 • Kartlägga befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för förvaring av vildsvin som ska transporteras till vilthanteringsanläggningar.
 • Revidera länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin

Länsstyrelsen i Kronoberg ska:

 • Ska samordna kartläggningen ovan samt anpassa ett it-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött.
 • Verka för att jägare anmäler sig till systemet.

Jordbruksverket ska:

 • Främja försäljning av vildsvinskött och utlysa medel till marknadsföring och kommunikation, samt samarbete mellan berörda parter.
 • Stärka arbetet mot smittor till tamgrisbesättningarna, bland annat Afrikansk svinpest.
 • Utlysa medel som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök.
 • Utvärdera alla åtgärder som vidtas inom det som regeringen kallar vildsvinspaketet.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska:

 • Utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. Så att allt kött kan spåras från varje sålt vildsvin.
Tillbaka till överblick