Svenska Jägareförbundet

Meny

Sälja vildsvinskött

Foto: Sirpa Ukura / Mostphotos

Försäljning av vildsvinskött – verket lämnar förbättrat förslag

Livsmedelsverkets förslag om småskalig försäljning av vildsvinkött blir bättre och bättre. När verket i mitten av mars skickade sitt slutliga förslag till regeringen har flera delar ändrats.
– Livsmedelsverket har tagit till sig av våra synpunkter och gjort ett antal förändringar, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2021-03-18

Livsmedelsverket har skickat in sitt slutgiltiga förslag på föreskrifter till regeringen. Efter förra remissrundan där bland annat Svenska Jägareförbundet lämnade kritik mot flera delar i förslaget ser slutprodukten betydligt bättre ut.

– Det är positivt är att Livsmedelsverket tagit till sig av de synpunkter vi lämnat. Det är trots allt förbundet som tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund initierade förändringen 2018, säger Bo Sköld

Trots att förslaget har gått från onödigt byråkratiskt till acceptabelt, finns det ett antal saker som Svenska Jägareförbundet inte är helt nöjt med.

– Exempelvis finns det fortfarande en formulering som skapar osäkerhet kring vad som gäller för de vildsvin som jaktlaget fäller för egen konsumtion. Detta borde man enkelt kunna justera.

Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent, noterar också att det inte längre ska krävas tillstånd av länsstyrelsen för att sälja vildsvinskött, utan en anmälningsplikt.

– Offentliga register på vapenägare är direkt olämpligt i dagens samhälle. Detta borde också kunna hanteras på ett annat sätt.

Svenska Jägareförbundet menar dock att flertalet av de ändringar som Livsmedelsverket gjort är bra.

– En av dessa saker rör kraven för den som vill sälja vildsvinskött. Här har verket köpt våra argument om att Viltundersökarkursen ska utgöra ett grundfundament. Det kommer även krävas en kurs som behandlar hygien, provtagning och spårbarhet. Denna bedömer vi ska kunna genomföras digitalt. När jägaren har intyg på genomgångna utbildningar ska det räcka med att anmäla detta till länsstyrelsen, säger Anders Nilsson.

– En annan bra sak är att man strukit kraven på att märka alla styckningsdetaljer. Däremot ska jägaren som säljer vildsvinskött ha en dokumentation som vid behov kan uppvisas för säljaren och myndigheter, säger Anders Nilsson.

Nu får regeringen frågan på sitt bord och Svenska Jägareförbundet hoppas på att den är villig att göra ytterligare några små justeringar.

– Både regeringen, Svenska Jägareförbundet och LRF vill förenkla försäljningen av vildsvinskött. Om regelförändringen ska ge de positiva effekter som organisationerna vill se måste föreskrifterna vara både tydliga och enkla, säger Anders Nilsson.

Tillbaka till överblick