Svenska Jägareförbundet

Meny

Sälja vildsvinskött

Ny lagändring minskar risken för att uppgifter om bland annat skjutvapen hos jägare sprids. Foto: Wildmedia/Mostphotos & Madeleine Lewander

Ännu ett steg på vägen för att få sälja vildsvinskött

Regering och riksdag har justerat livsmedelsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Båda är förutsättningar för att de föreslagna reglerna om småskalig försäljning av vildsvinskött ska kunna träda i kraft.

2024-04-25

– Beslutet innebär ännu ett steg på vägen att öppna fler möjligheter för jägaren att avyttra vildsvin. Nu väntar vi bara på om EU-kommissionen har några synpunkter, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör på Livsmedelsverket.
I februari skickade Livsmedelsverket in förslag till EU om nya nationella regler för försäljning av vildsvin. EU och dess medlemsländer har cirka en månad kvar på sig att lämna synpunkter. Om inga synpunkter ges kan föreskrifterna väntas träda i kraft inom ytterligare någon månad. Vid eventuella synpunkter blir det svårare att spekulera om tidsplan.

Ändringen i livsmedelsförordningen innebär att länsstyrelserna blir behörig myndighet att registrera och kontrollera jägare (privatpersoner) som levererar små mängder vildsvin och kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter. Innan jägare kan börja sälja till privatpersoner behöver man vara viltundersökare samt genomgått en särskild vildsvinsutbildning, som just nu tas fram. Samt anmäla sig till närmaste länsstyrelse.

 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen innebär bland annat att uppgifter om jägare som registreras hos länsstyrelsen ska omfattas av sekretess. Sekretess ska även gälla för uppgifter i Polismyndighetens register över uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet.
– De nya lagändringarna är bra, att minska risken för att uppgifter om bland annat skjutvapen hos jägare sprids. Offentliga register på vapenägare är direkt olämpligt i dagens samhälle, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundet har under många år jobbat hårt för jägarnas möjligheter att få sälja vildsvinskött småskaligt.
– Nu ser vi framemot att EU-kommissionen godkänner de inskickade föreskrifterna och att dessa nya regler om småskalig försäljning av vildsvinskött kan börja gälla redan i sommar, i bästa fall, säger Anders Nilsson.

Tillbaka till överblick