Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad ska vi göra?

Vi kan inte acceptera ”dåliga skott”

Under jaktsäsongen 2007–2008 gör vi en detaljerad skottanalys i vissa jaktlag som frivilligt ställer upp. På så sätt kan vi verifiera en del av ovanstående tankar och kanske även hitta andra orsaker till dåliga skott. Detta arbete är viktigt och kommer inte att avslutas förrän på våren 2008. Det hindrar dock inte att man redan nu kan fundera på vilka åtgärder som skulle behövas för att öka skjutskickligheten.

Här är några av de möjliga åtgärder som har diskuterats.

  • Mer övningsskytte på skjutbana
  • Uppmuntra skjutning med stöd
  • Skjutning endast på stillastående mål
  • Kontroll och inskjutning av vapen med hjälp av instruktör för att säkra vapnets funktionalitet
  • Roligare övningsskytte/bättre övningsprogram
  • Mentorskap eller lärlingsperiod för nya jägare
  • Kontroll av relevanta hälsofaktorer, till exempel syn

Information till skjutbanor och jaktvårdskretsar

Som ett led i arbetet med säkerheten måste vi se till att viktiga aktörer vet att de har Svenska Jägareförbundets stöd. Vi har därför ställt samman informationspaket som går till skjutbanor och till jaktvårdskretsar.

Arbetet med att uppdatera filmen ”Skott i våda” har inletts. Efter följa ren, ”Säkrare Jakt”, kommer att läggas upp med möjlighet till interaktiv utbildning kring olika frågeställningar.

Fortsättning följer.


2012-09-30 2018-08-28 Lars Björk