Svenska Jägareförbundet

Meny

Skadskjutning är oacceptabelt av etiska skäl

Svenska Jägareförbundet jobbar med ett projekt som ska leda till säkrare jakt. Vådaskott, bomskott och skadskjutningar kallar vi sammanfattande för ”dåliga skott”. Vi måste sträva efter att endast avlossa skott som dödar det avsedda villebrådet. De dåliga skotten ska minimeras, helst helt elimineras.

Skadskjutning är oacceptabelt av etiska skäl

Skadskjutning är något som inte går ihop med vårt ansvar för viltvården. Villebråd ska påskjutas med dödande skott. Allt annat är omoraliskt. Även om en skadskjutning följs av ett lyckosamt eftersök, har djuret varit utsatt för ett oacceptabelt lidande. Och handen på hjärtat, hur hanteras eftersök när det gäller småvilt?

Skadskjutningar är ett hot mot den fria jakten

Visserligen är 80 % av befolkningen positiva till eller accepterar jakten som den bedrivs idag. Men jaktmotståndarna är målmedvetna och skick liga. Skadskjutningar är alltid ett embryo till något som kan tvinga politikerna att agera. I värsta fall med förödande konsekvenser för jakten.

Därför driver vi Projekt Säkrare Jakt

Projekt Säkrare Jakt är vårt sätt att visa att vi tar problemen på allvar. Jägar kollektivet måste göra en gemensam och synlig ansträngning för jaktsäkerheten. Genom många små åtgärder ska vi tillsammans ta tag i allt som kan höja kvaliteten på de avlossade skotten och därmed göra jakten ännu säkrare.

Så tycker jägarna

På Svenska Jägareförbundet har vi samlat ett antal rutinerade jägare från hela landet till ett par så kallade fokusgrupper för att diskutera problemen. Frågorna har också diskuterats vid åtskilliga informationsmöten runt om i landet. Vi har dessutom låtit djupintervjua ett representativt urval av svenska jägare om deras tankar kring detta. Vad tycker jägarna? Så här sade de om orsakerna till dåliga skott:

  • Bristande grundläggande skjutskicklighet, bristande underhåll av skjutskickligheten
  • Bristande omdöme när man skjuter i situationer som överstiger ens förmåga
  • Otillräcklig jakt- och skogsvana hos många av dagens jägare
  • Olämpligt eller undermåligt vapen och/eller sikte
  • Jaktlagets normer och värderingar (som ibland hetsar jägarna till att chansa i osäkra situationer)
  • Jaktlagets jaktförberedelser är otillräckliga och dåligt kvalitetssäkrade
  • Jaktledarens roll är inte alltid accepterad och/eller jaktledaren agerar inte med tillräcklig auktoritet

2009-08-25 2013-12-05 Lars Björk