18 juli Fältvandring Hacksta gård - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Fasantupp. Foto: Pernilla W / Mostphotos

18 juli Fältvandring Hacksta gård

Lördagen 18 juli: Fältvandring där såväl brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning av skydds- och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas i ett rationellt brukat odlingslandskap. Beräknad tid ca 3 timmar.

2020-06-30

Anmälan: Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com  eller Pontus olsson@hacksta.se senast den 15 juli.

OBS! Deltagarantalet kommer att begränsas med hänsyn till rådande ”Pandemirestriktioner” så anmäl deltagande i god tid!

Medtag eget fika. Klädsel för utevistelse.

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick