Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

I Svenska Jägareförbundets arbete med fältvilt och biologisk mångfald används rapphönan som en indikator på att det finns en balanserad biologisk mångfald i landskapet. Foto: Wildmedia/Mostphotos

Skapa en balanserad biologisk mångfald med oss

I Svenska Jägareförbundets arbete med fältvilt återskapas delar av det äldre landskapet genom blommande kantzoner runt brukshinder och utmed åkerkanter samt genom skalbaggsåsar i fälten.

2021-05-17

Vad Jägareförbundet vill åstadkomma är att alla ska kunna vara med och återskapa en biologisk mångfald i landskapet, för att hjälpa de rödlistade arterna. I dag minskar antalet arter av bin, humlor, rovinsekter och fjärilar som är stor del i en balanserad biologisk mångfald.

Växter och fåglar är beroende av många olika insekter. Blommande växter i dikeskanter, runt åkerholmar och vid åkerkanter ger både skydd och föda åt fältlevande fåglar som bland annat rapphöns och fasan. Även insekter gör nytta för lantbruket.

Prover visar att fält med flera biologiska fokusbiotoper och skalbaggsåsar kan minska användning av bekämpningsmedel på fält inom de närmaste 75-100 meterna. De fokusbiotoper som Jägareförbundet arbetar med är, häckningsbiotop, kycklingbiotop, vinterbiotop, utfodring och predatorkontroll. I dessa biotoper trivs rapphönan och andra arter, vilket ger en biologisk mångfald i balans. Även odlingar med frukter, bär och grönsaker ger bättre skördar i ett landskap med biologisk mångfald där fler arter av insekter, bin och humlor pollinerar.

I Svenska Jägareförbundets arbete med fältvilt och biologisk mångfald används rapphönan som en indikator på att det finns en balanserad biologisk mångfald i landskapet. Vilket innebär att när det finns rapphöns i biotoperna i landskapet indikerar det att det finns en biologisk mångfald i balans med många insekter och pollinatörer.

Fram till den stora jordbruksreformen fanns det rikligt av rapphöns. Efter detta slogs små fält ihop till stora jordbrukslandskap för att arbetet skulle gå att genomföra effektivt med stora maskiner. På grund av det försvann alla remsor mellan fälten med små buskar och torrt gräs. Detta försöker Jägareförbundet tillsammans med en mängd olika demogårdar i Sverige återskapa genom fokusbiotoper för att hjälpa olika insekter och arter att bibehålla en biologisk mångfald.

Den 22 maj är det den biologiska mångfaldsdagen. Detta kommer Svenska Jägareförbundet, Stora Tollby gård på Gotland, Stensnäs gård i Blekinge och Tuvekärr gård i Sörmland att uppmärksamma!

Tillbaka till överblick