Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Foto: Dennis Jacobsen/Mostphotos

Nytt fokus för fältviltsarbetet

Svenska Jägareförbundet arbetar för att skapa livskraftiga bestånd av fältvilt. Nu har förbundsstyrelsen klubbat nya ståndpunkter som ska styra fältviltsarbetet framåt.

2022-10-06

Förvaltningen av fältvilt ska vara baserad på erfarenhet, forskning och engagemang. Den ska bidra till att bevara, återskapa och förbättra värdefulla biotoper för fältviltet.

Arbetet med att skapa biologisk mångfald i odlingslandskapet leder till bra förutsättningar för hundträning och ger en hållbar jakt.

Förbundsstyrelsen beslutade under 2021 att inrätta ett Fältviltsråd som ska stötta styrelsen i frågor som rör fältviltet. En av rådets uppgifter är att förtydliga Svenska Jägareförbundets ställningstagande gällande utsättning och jakt efter fågel. Vid sitt sammanträde den 25 augusti 2022 antog styrelsen rådets framlagda förslag till ståndpunkter.

– Grunden för ståndpunkterna är aktiv viltvård och biotopvård för att gynna småvilt och utsatt viltfågel. Utfört på rätt sätt kommer det främja biologisk mångfald och ge möjlighet till hållbar jakt.

– Med detta arbete vill Jägareförbundet lyfta fältviltet som klimatsmart livsmedel samt ta ställning för bibehållen och okomplicerad uppfödning och utsättning av viltfågel.

Genom arbetet som utförs på demonstrationsgårdar knutna till fältviltsprojektet ska vi visa goda exempel på biotopförbättrande insatser, berättar Frederik Treschow, ordförande i fältviltsrådet

Mer information om fältvilt hittar du här.

Missa inte nya avsnittet om fältvilt i Jägareförbundets podd ”På Jakt”, finns där poddar finns.

Tillbaka till överblick