Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Att investera i mångfald är inte bara intressant för jägare, markägare och lantbrukare. Det finns även ett samhällsintresse. Foto: Michael Andersson

Ett varierat landskap gynnar fältvilt, insekter och fåglar

För att uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj, genomförde Svenska Jägareförbundet en fältvandring på demogården Klostergården i Vreta Kloster.

Arbetet för en ökad biologisk mångfald är viktigt. Foto: Michael Andersson

2023-05-23

Svenska Jägareförbundets fältviltsansvarig Karl-Johan Brindbergs tillsammans med Niclas Malm som är gårdsmästare på Klostergården guidade en uppslutning av intresserade genom gården bland blommande kantzoner. De gav tips och råd och berättade om förbundets arbete med demogårdar där syftet är att återskapa en biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

– Idag är den biologiska mångfalden hotad, då insekter, fåglar och vilt minskar i odlingslandskapet. För att öka den biologiska mångfalden driver Svenska Jägareförbundet ett arbete, precis som på Klostergården i Östergötland, där jägare och lantbrukare med enkla medel kan göra stor nytta, säger Karl-Johan Brindbergs, nationellt fältviltansvarig Svenska Jägareförbundet.

Jägare, markägare eller du som har trädgård får råd och tips på hur du kan utforma landskapet för att gynna fältviltet och en biologisk mångfald. Det visar hur blommande biotoper hjälper insekter, småfåglar och fältvilt så som hare, rapphöns och fasan.

I arbetet med fältvilt används rapphönan som en indikator på att det finns en biologisk mångfald i balans. Rapphöns ses sällan i dagens odlingslandskap. Men där det finns rapphöns, finns det också en biotop där många hotade och rödlistade arter av fjärilar, humlor och bin trivs. I förbundets arbete används häckningsbiotop, kycklingbiotop, vinterbiotop, utfodring och predatorkontroll. De olika biotoperna har olika fokusområden, men i sin helhet ger de skydd och mat, bevarar gammalt gräs och annat som ger rapphönan, annat fältvilt och insekter möjlighet att frodas. De ger ett rikt landskap som gynnar fältvilt, insekter och fåglar genom att arbetet återskapar och bevarar en biologisk mångfald.

Svenska Jägareförbundet arbetar tillsammans med olika demogårdar där delar av det äldre landskapet återskapas genom blommande kantzoner runt brukshinder och utmed åkerkanter samt genom skalbaggsåsar i fälten.

– I detta arbete vill vi att alla ska kunna vara med och återskapa en biologisk mångfald i landskapet för att hjälpa de rödlistade arterna, säger Karl-Johan Brindbergs, nationellt fältviltansvarig Svenska Jägareförbundet.

Att investera i mångfald är inte endast intressant för jägare, markägare och lantbrukare. Det finns även ett samhällsintresse. Rätt bedriven viltvård, som det arbete Jägareförbundet genomför på de olika demogårdarna, ger värdefulla effekter för den biologiska mångfalden och för djurlivet i jordbrukslandskapet. Genom eget intresse, planering och nyttjande av de enkla tips och råd som Svenska Jägareförbundet erbjuder går det att genomföra flera åtgärder som bidrar till att bevara och återskapa en biologisk mångfald.

– Biologisk mångfald är viktigt, inte endast den 22 maj. Året om genomför jägare viltvårdande arbete som bidrar till biologisk mångfald. Fältvandringar likt denna på Klostergården är bara en av alla de insatser som genomförs, säger Karl-Johan Brindbergs.

Läs mer om fältvilt och förbundets arbete för biologisk mångfald här Fältvilt (jagareforbundet.se)

Tillbaka till överblick