Svenska Jägareförbundet

Meny
Fasan

Fasaner. Foto: Dan Persson

Fasan

”Skapar du biotoper och vårdar dina rapphöns, klarar sig fasanen själv”

Under 1800-talet introducerades fasanen i Sverige. Det är en fältfågel som även finns vid våtmarker och fältnära skogsdungar. Läs mer om fasanen här!

Fasaner behöver liknande häckningsbiotoper som rapphönan, kycklingarna behöver även de proteinrik föda som insekter. Fasanen övervintrar bättre när det finns bra vinterbiotoper och stödutfodring i täta buskage och snår. De är dock lite mindre kräsna än rapphönan.

Predatorkontroll är viktigt för att behålla en bra vildlevande stam av fasaner.


2019-11-04 2022-09-08