Svenska Jägareförbundet

Meny

Rapphöna. Foto: Carl von Essen

Rapphöns

Rapphöns behöver biotoper med en biologisk mångfald i balans.

Rapphöns är en av våra ursprungliga viltarter och har funnits utmed norrlandskusten och upp till Tornedalen. Senaste decennierna har hon främst levt på Gotland och Öland och lokalt i Syd- och Mellansverige.
Läs artpresentation för rapphöns här!

Rapphöns är en utmärkt indikator på ett jordbrukslandskap med en biologisk mångfald i balans med många insekter och pollinatörer.
De fem viktiga punkterna är: Häckningsbiotop, Kycklingbiotop, Vinterbiotop, Utfodring och Predatorkontroll.

Häckningsbiotop
Rapphönor behöver skydd där de kan lägga ägg, ruva och kläcka sina kycklingar. Torrt fjolårsgräs är utmärkt häckningsbiotop. Bevara eller återskapa lågvuxen gräs-/buskvegetation vid stenmurar, öppna diken, odlingshinder, häckar, åkerholmar. Ta vara på tidigt skyddande vegetation, t ex brännässlor, spriera.

Kycklingbiotop
Kycklingarnas viktigaste föda de första 3-4 veckorna är proteinrika insekter. I direkt anslutning till häckningsplats, behövs växter som ger skydd, mat och är glesa vid mark.
Så remsor, 4-6 meter breda, med insektsdragande växter och fröer, glest ”med varannan bill” på såmaskinen utmed häckningsbiotop eller där parhöns setts tidigare år. Viktigt är att växterna är ca 20–30 cm höga i juni när kycklingarna kläcks.

Vinterbiotop
Rapphöns behöver åkermark med hög stubb som kan lämna mark snöfri. Vid långvarig kyla och djup snö söker rapphöns biotoper som skog- eller åkerholmar med täta buskar, trädgårdar eller lador.
En bra vinterbiotop lämnar marken i stort snöfri, men håller tätt uppåt med skydd mot rovfågel. Spara eller plantera tät buskvegetation, som slån, enbuskar, spireor, jordärtskockor mm på åkerholmar eller odlingshinder. Spara hög stubb över vintern.

Utfodring
Utfodring är viktigt för hög överlevnad och kondition inför häckning. Gärna året runt i automat med vete/blandsäd, men speciellt från mitten av september till slutet av april. Hönsen behöver även fint grus för att smälta fodret. Utfodra rapphöns i vinterbiotop där du sett dem tidigt om våren.

Predatorkontroll
Predatorkontroll är mest effektiv från häckningstidens början i april när äggen läggs till mitten av augusti, då kycklingarna nästan är fullvuxna. Jakt på boplundrare som kråka, skata och kaja. Räv, grävling och mård är också viktigt. Vi jagar inte rovfågel, men kan se till att det finns vegetation till skydd.


2019-11-04 2024-03-15