Svenska Jägareförbundet

Meny

Fälthare. Foto: Carl von Essen.

Övrigt fältvilt

Har du rapphöns har du en biologiskt mångfald i balans.

Vårt fältvilt har fört en tynande tillvaro sedan jordbrukslandskapet började förändras i mitten av förra seklet. Mindre fält slogs ihop till stora, diken täcktes och större jordbruksmaskiner kunde effektivt hantera stora ytor på kortare tid.

Med relativt små insatser kan biologiskt mångfald återskapas i ekologiska fokusbiotoper mot diken, vid brukshinder, skogskanter och åkerdelningar.
Rovinsekter, fjärilar, bin och humlor, sparvar, finkar, trastar och lärkor blir fler. Harar får skydd och föda liksom fältfåglar som främst rapphöns och fasaner.
Skapar du biotoper för rapphöns, skapar du samtidigt ekobiotoper för insekter, småfåglar och övrigt fältvilt. Du får ett jordbrukslandskap med den biologiska mångfalden i balans och fler pollinatörer till odlingar, bärbuskar, fruktträd och vissa grödor.

Allt fältvilt svarar snabbt på förbättringar och gynnas av rapphönsens fem viktigaste behov: Häckningsbiotop, kycklingbiotop, vinterbiotop, utfodring och predatorkontroll.

Utveckla din jakt. Hare, rapphöns och fasan är sällsynta på matbord och i fält, än så länge. Predatorjakten på kråkfågel, räv och grävling är viktig för att få bra stammar av fältvilt. Vissa arter som t ex kaja har ökat i antal och är nu även ett problem i tätorter och städer.


2019-11-13 2019-12-18