Svenska Jägareförbundet

Meny

Forsby gård. Foto: Carl Schartau

Vild & Bortskämd – foderskapande åtgärder

Vild & bortskämd - Ett informationsprojekt för foderskapande åtgärder.

Organisationerna i projektet Vild & Bortskämd är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt privata skogsägare.

Se Vild & Bortskämds filmer om skalbaggsåsar, kantremsor och ekologiska fokusarealer. Nyttja kanter vid bilvägar och under kraftledningar m fl.

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för planering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfodring med t ex matavfall kan ge.

 

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video


2020-03-03 2020-03-06