Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Älgforskare från Sverige, Norge och Finland tittar på betestrycket i de vilttätaste delarna av Sörmland. Foto: Fredrik Widemo.

Älgforskare från Norden träffades

Förra veckan hölls det årliga Fennoskandiska älgforskarmötet på Ekenäs i Södermanland. Tjugotre forskare diskuterade bland annat teman som foderbehov, inventeringsmetoder och samförvaltning med annat klövvilt. Den nordiska älgforskningen står stark, men nu väntar nya utmaningar.

2014-08-23

Älgforskningen i Sverige, Norge och Finland är stark internationellt sett. Alla tre länderna har flera forskargrupper som arbetar med älgen utifrån olika perspektiv, och finansiering av forskning på vårt viktigaste vilt har så långt varit relativt god. Ändrat klimat, ändrade former för markanvändning och växande stammar av andra klövvilt och rovdjur gör dock att vi behöver fortsatt forskningsfokus på älgen.

Under exkursionen togs framför allt frågor som rör samförvaltning av älg med övrigt klövvilt upp, eftersom mötet hölls i vad som troligen är de mest klövviltstäta delarna av Norden. Det råder ingen tvekan om att man i delar av Södermanland inte kan förvalta älgen utan att ta hänsyn även till tätheterna och betestrycken från framför allt dov- och kronvilt.

Årets möte finansierades genom ett generöst bidrag från Oscar och Lilli Lamms minne. Nästa år kommer mötet att hållas i Finland.

Här finner du programmet med titlar till forskarnas presentationer.

Tillbaka till överblick