Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Första fyndet av rävens dvärgbandmask. Foto: SVA

Finns rävens dvärgbandmask där du jagar?

Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall kan smitta människor och kan då vara dödlig. Den upptäcktes i Sverige första gången 2011. Nu samordnar Jägareförbundet insamlingen av prover för en kartläggning av maskens förekomst i landet. Hittills har 40 % av de nödvändiga proverna samlats in, men det behövs större insatser. Här kan du se om det behövs fler prover från din kommun. I så fall kan du göra en viktig insats!

2013-07-01

Risken att människor smittas kan minskas genom ändrade beteenden, exempelvis att inte äta bär som inte kokats. För att veta vilka försiktighetsåtgärder man bör vidta är det viktigt att fastställa var masken förekommer. Jägareförbundet, Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket samarbetar därför nu för att kartlägga utbredningen av rävens dvärgbandmask.

Under hela 2013 samlas avföring från rävar in genom Jägareförbundets provtagarorganisation. Förbundet har en utsedd viltprovtagare i varje län, som har provtagningsmaterial och som kan svara på hur provtagningen ska gå till. Det är viktigt att insamlingen sker på rätt sätt och går genom viltprovtagaren.

Med hjälp av dokumenten nedan kan du hitta kontaktuppgifter till ansvarig viltprovtagare i länet. Du kan även se om det behövs fler prover från den kommun där du jagar, eller läsa mer om rävens dvärgbandmask på SVA:s sidor.

Vi jägare tillhör dem som rör sig mest i skog och mark och har dessutom den nödvändiga kunskapen för att samla in data på naturförändringar eller prover från vilt. Här kan vi göra en mycket viktig samhällsinsats genom att hjälpa myndigheterna med olika undersökningar.

Passa alltså på att hjälpa viltprovtagarna med insamlingen i sommar och höst, medan du är ute och röjer pass, spanar efter vilt eller jagar!


Kontakta viltprovtagarna för frågor om insamlingen, medan SVA kan svara på frågor om rävens dvärgbandmask. Jägareförbundets vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo kan svara på frågor om Jägareförbundets roll i kartläggningen. Fredrik nås på 0155/24 62 11 eller fredrik.widemo@jagareförbundet.se

Fakta om rävens dvärgbandmask:

Rävens dvärgbandmask är en parasit som utnyttjar hunddjur som slutvärd. Masken reproducerar sig i hunddjurens tarm, och parasitäggen kommer ut med avföringen. Äggen sprids sedan till smågnagare som är mellanvärdar, och utvecklas där till larver. Hunddjuren smittas genom att äta smågnagarna och parasitens livscykel är därmed sluten. Hunddjuren drabbas inte av några sjukdomssymptom, men hos mellanvärdarna angriper däremot larverna olika organ.

I mycket sällsynta fall kan människor smittas, genom att man får i sig parasitägg som utvecklas till larver. Typiskt angriper dessa levern, men det tar normalt 5-15 år efter att man smittats innan man får symptom. Utgången kan då vara dödlig. Rävens dvärgbandmask anses för människor vara den allvarligaste parasiten som förekommer i Europa, även om det bara är ungefär 1 på 400 000 som drabbas där parasiten är vanlig på kontinenten.

Tillbaka till överblick