Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Robin Oscarsson

Förbud mot lockmedel med urin

Lockmedel baserade på urin används sällan i Skandinavien, men kan ändå föra in allvarliga smittor. För att minska risken att den nordamerikanska hjortsjukdomen CWD sprids i Sverige så har Jordbruksverket nu gått ut med en skrivelse som klargör att all införsel av lockmedel som innehåller urin eller andra delar av hjortdjur är förbjuden.

2016-07-21

Under våren konstaterades de första fallen av den nordamerikanska prionsjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) i Europa. Upptäckten gjordes i Norge där man hittat tre infekterade djur, två älgar och en vildren. Närheten till Sverige gör att det finns en risk att sjukdomen finns även här.

Det är okänt hur CWD kommit till Europa, men en teori är att lockmedel som innehåller urin eller andra delar av hjortdjur importeras från Nordamerika. Sådana lockmedel skulle kunna sprida smitta.

För att motverka ytterligare spridning av CWD går Jordbruksverket nu ut med en skrivelse som klargör att det är förbjudet att importera lockmedel som innehåller urin till EU, Norge och Schweiz. Sådana lockmedel går att köpa på Internet, mässor och i butiker. Jordbruksverket framhåller att lockmedel baserade på urin alltid är förbjudna, även om det finns säljare som säger att deras varor inte innehåller obehandlad urin. Det är inte heller tillåtet att föra in urin eller andra djurdelar till Sverige från andra delar av EU, Norge eller Schweiz.

Den som eventuellt redan har lockmedel som innehåller urin eller andra delar av hjortdjur, och som är från andra områden än Sverige, bör förstöra dem. Det går bra att slänga dem i sopor som går till förbränning.

CWD infekterar hjortdjur och alla smittade djur dör. Det är därför viktigt att motverka att sjukdomens spridning. CWD smittar både genom direktkontakt mellan djur och via miljön. Miljösmitta sker eftersom infekterade hjortdjur har smittämnen (prioner) i urin, avföring, saliv och blod. Prionerna kan kontaminera växter, jord och vatten och därefter tas upp av andra djur. Prioner kan överleva flera år i miljön.

Tillbaka till överblick